Tampo Profi

Pomysł, opracowanie graficzne i druk zestawu katalogów reklamowych i produktowych. Objętości, katalog reklamowy 8 stron, katalog produktowy 28 stron.

Katalog reklamowy 8 stronicowy

TampoProfi katalog okladka

TampoProfi katalog str2-3

TampoProfi katalog str4-5

TampoProfi katalog str6-7

TampoProfi katalog str8-1

Katalog produktowy 28 stronicowy

TampoProfi katalog 28 str okladka

TampoProfi katalog 28 str22-23

TampoProfi katalog 28 str4-5

TampoProfi katalog 28 str2-3

TampoProfi katalog 28 str8-1